Wat is een warmtepomp

Wat is een warmtepomp dan? Een warmtepomp wordt buitenshuis geïnstalleerd en is een onderdeel van een verwarmings- en koelsysteem. Hij kan uw huis koelen, zoals een conventionele airconditioner, maar hij kan ook warmte opwekken. Tijdens de wintermaanden voert een warmtepomp warmte van de kille buitenlucht naar uw huis, en tijdens de zomermaanden onttrekt hij warmte aan de binnenlucht om uw huis te koelen. Ze worden het hele jaar door verwarmd en gekoeld met behulp van koelmiddel, dat wordt aangedreven door elektriciteit. Huiseigenaren hoeven wellicht geen aparte verwarmingssystemen aan te leggen omdat ze zowel koelen als verwarmen. Voor extra functionaliteit op koudere locaties kan een elektrische warmtestrip op de binnenventilatorspoel worden aangesloten. Warmtepompen zijn milieuvriendelijker dan ovens omdat ze geen fossiele brandstoffen verbranden.

Zijn warmtepompen de investering waard?

De voordelen van warmtepompen laten duidelijk zien dat ze een verstandige langetermijninvestering zijn. Warmtepompen zijn zeer de moeite waard omdat u uw energiekosten kunt verlagen (omdat de technologie achter de warmtepomp de warmte alleen van de ene plaats naar de andere verdeelt in plaats van deze te produceren) en omdat de overheid u financiële steun kan geven.

De installatie van verschillende warmtepompen als koolstofarme verwarmingsoptie zal naar verwachting verder toenemen met de uitvoering van het nieuwe warmte- en gebouwenplan.

Bovendien kan de terugbetalingstermijn aanzienlijk korter zijn dan de levensduur, afhankelijk van uw huidige omstandigheden. Het is dus een zeer verstandige investering. U kunt rekening houden met de hoge kosten vooraf, maar u moet ook rekening houden met het bredere plaatje. U kunt dichter bij een energieneutraal gebruik komen door naast zonnetoepassingen ook warmtepompen te gebruiken.

Ook al worden warmtepompen over het algemeen beschouwd als een slimme investering, dit betekent niet dat u er in het begin te veel voor moet betalen. Wij kunnen u helpen bij het onderhandelen over de beste prijs voor de installatie van uw warmtepomp en u helpen voorkomen dat u uren verspilt aan het zoeken naar gerenommeerde installateurs.

Klik gewoon op de knop hieronder, en wij sturen tot 4 gekwalificeerde installateurs in uw regio om een gratis prijsopgave te maken. U hoeft zich geen zorgen te maken over het aangaan van een verbintenis totdat u klaar bent, want u bent niet verplicht een van de offertes te accepteren.

Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp?

Het is cruciaal om jezelf te informeren over de voor- en nadelen van warmtepompen voordat je een beslissing neemt om een warmtepompsysteem aan te schaffen. Warmtepompen zijn een fantastische investering voor huiseigenaren vanwege de vele voordelen. Er zijn echter ook zaken waarmee rekening moet worden gehouden.

Om u te helpen een weloverwogen keuze te maken en een verstandige investering te doen in deze koolstofarme verwarmingstechnologie, gaan we hieronder nader in op deze voor- en nadelen.

Voordelen en nadelen van warmtepompen

Voordelen van warmtepompen

Voor uw huis kunnen warmtepompen in een aantal opzichten een geweldige optie zijn. Enkele voordelen van de installatie van een warmtepomp worden hieronder opgesomd.

 • Lagere exploitatiekosten

Vergeleken met systemen op basis van verbranding zijn warmtepompen minder duur in gebruik. De energiebesparing op lange termijn neemt toe naarmate de energie-efficiëntie van het systeem toeneemt. Hoewel de kosten van een aardwarmtepomp kunnen oplopen tot €45.000, kunt u met deze milieuvriendelijke aankoop jaarlijks tot €1.400 besparen.

 • Minder onderhoud

Vergeleken met verwarmingssystemen met verbranding hebben warmtepompen minder onderhoud nodig. Eens per jaar moeten enkele onderdelen van de warmtepomp worden gecontroleerd, maar u kunt deze taak gewoon zelf uitvoeren. De warmtepomp hoeft slechts om de drie tot vijf jaar door een erkend installateur te worden gecontroleerd.

 • Betere veiligheid

In het algemeen worden warmtepompen beschouwd als veiliger om te gebruiken dan verwarmingssystemen op basis van verbranding. Ze hoeven geen brandstof te verbranden om warmte te produceren, omdat ze op elektriciteit werken.

 • Vermindert koolstofuitstoot

Uw koolstofuitstoot wordt verminderd door een warmtepompsysteem, dat energie ook effectief omzet in warmte. Waterwarmtepompen kunnen bijvoorbeeld een verbazingwekkend rendement van ongeveer 600% halen.

 • Zorgt voor koeling

Warmtepompen hebben de capaciteit om van verwarming over te gaan naar airconditioning wanneer de temperatuur stijgt. In de zomer kunnen lucht-lucht warmtepompen gemakkelijk worden omgeschakeld naar een koelmodus.

 • Lange levensduur

Een warmtepomp heeft een levensduur van gemiddeld zo’n 15 jaar, en sommige kunnen tot 20 jaar goed presteren. Ze leveren een constante warmtevoorziening en zijn ongelooflijk betrouwbaar.

Nadeel warmtepomp

Een van de meest effectieve opties voor huisverwarming is een warmtepomp. Er zijn echter bepaalde nadelen die u moet overwegen voordat u een warmtepomp aanschaft.

 • Hoge initiële kosten

Hoewel warmtepompen een hoge initiële investering hebben, resulteren hun lage gebruikskosten in besparingen op de energierekening op lange termijn en een lagere koolstofuitstoot.

 • Moeilijk te installeren

Gezien de noodzaak van zorgvuldige planning en onderzoek om de beweging van warmte, de plaatselijke geologie (met name voor grondwarmtepompen) en de verwarmings- en koelingsvereisten voor uw huis te begrijpen, zijn warmtepompen zeer moeilijk te installeren.

 • Twijfelachtige duurzaamheid

Sommige voor warmteoverdracht gebruikte vloeistoffen zijn niet helemaal duurzaam, wat problemen oplevert voor het milieu. Daarom wordt geadviseerd biologisch afbreekbare vloeistoffen te gebruiken.

 • Vereist veel werk

De installatie van een warmtepomp vergt veel werk en ongemak voor huis en tuin. Een goede illustratie hiervan is de noodzaak om door de gevel heen te prikken.

 • Problemen bij koud weer

Bij koud weer kunnen luchtwarmtepompen problemen ondervinden zoals ijsvorming, wat uiteindelijk tot systeemuitval kan leiden, ook al is automatische ontdooiing een algemeen kenmerk van nieuwere warmtepompen.

Bij extreem lage temperaturen zullen ze ook minder efficiënt werken en meer elektriciteit verbruiken. Bodemwarmtepompen zijn daarentegen veel beter bestand tegen vriestemperaturen.

Controleer altijd de Seasonal Performance Factor (SPF) van uw warmtepomp.

 • Niet geheel koolstofneutraal

Warmtepompen hebben elektriciteit nodig om te functioneren. De manier waarop de elektriciteit die ze gebruiken wordt opgewekt, beïnvloedt hun koolstofvoetafdruk, zelfs als hun vermogen niet wordt meegerekend.

Dit gezegd zijnde, hebben ze aanzienlijk minder elektriciteit nodig dan andere verwarmingssystemen, zoals een elektrische boiler, en in plaats daarvan vangen ze warmte-energie uit de omgeving op.

Als u in beide scenario’s koolstofneutraal wilt zijn, moet u nadenken over het gebruik van zonne-energie voor uw huis.

 • Bouwvergunning vereist

Het zou zomaar kunnen zijn dat u een bouwvergunning nodig heeft vraag dit altijd even na bij uw gemeente.

Wat zijn de verschillende soorten warmtepompen?

Afhankelijk van waar de warmte vandaan komt en hoe deze in uw huis wordt gebruikt, zijn er vele soorten warmtepompen. De keuze van de warmtepomp hangt af van twee factoren: of u de warmte uit de grond wilt halen (waarvoor u uw tuin moet afgraven om er leidingen onder te leggen), uit de omringende lucht (waarvoor weinig ruimte nodig is, maar een ventilator zal voortdurend een laag geluidsniveau produceren), of uit een waterlichaam. Alle soorten warmtepompen zijn lonende investeringen (als deze in de buurt van uw huis beschikbaar zijn).

Of u het huis nu verwarmt door te ventileren met verwarmde lucht of de warmte gebruikt voor sanitair warm water en conventionele verwarming met radiatoren of vloerverwarming (vergelijkbaar met hoe een airconditioner de ruimte zou koelen).

Meestal worden geothermische of grondwarmtepompen gebruikt om water te verwarmen. Het is mogelijk om met behulp van extra systeemcomponenten warme luchtventilatie toe te passen bij geothermische systemen, maar het is veel gebruikelijker om deze te gebruiken voor traditionele radiatoren en vloerverwarming.

Warmtepompen kunnen worden gebruikt om het water en de binnenlucht in uw huis te verwarmen vanuit zowel lucht- als waterbronnen.

We spreken over water/water-warmtepompen en lucht/water-warmtepompen wanneer ze worden gebruikt om water te verwarmen. Water-lucht warmtepompen zijn een specifiek soort apparatuur die de lucht verwarmt met behulp van een waterbron.

Lucht/lucht-warmtepompen worden meestal gebruikt om warme lucht te ventileren. Deze laatste kunnen ook omgekeerd gebruikt worden om uw huis te koelen zonder het gebruik van bijkomende machines.

Types warmtepompen.

Overweegt u een warmtepomp te installeren? Het raadplegen van een gekwalificeerde verwarmingsdeskundige die uw behoeften kan evalueren en een offerte voor zijn diensten kan uitbrengen, is de beste aanpak om te bepalen welk warmtepompsysteem het beste past bij de specifieke eisen van uw woning.

 

Het kan echter veel tijd en werk kosten om installateurs te vinden op wie u kunt vertrouwen en die eerlijke en nauwkeurige offertes geven. U moet urenlang verschillende installateurs bellen, ervoor zorgen dat ze volledig gecertificeerd zijn, uw verwarmingsprobleem beschrijven en offertes aanvragen om de grootste kortingen voor nieuwe warmtepompinstallaties te vinden.

Wat is een aardwarmtepomp?

 • Open-loop systemen

Open-loop systemen pompen, ondanks hun naam, grondwater op van diep in de bodem, onttrekken de warmte eraan, en pompen het water vervolgens weer terug naar beneden. Een dergelijk systeem heeft hogere bedrijfskosten omdat je ervoor moet zorgen dat het water ongestoord blijft en je de regels voor het gebruik van dergelijke natuurlijke waterbronnen moet volgen.

 • Gesloten-lussystemen

Bodemwarmtepompsystemen met gesloten lussen komen veel vaker voor. Deze systemen gebruiken gesloten plastic polymeerbuizen die in de grond worden begraven om een antivriesvloeistof te transporteren.

Systemen met verticale aardwarmtepompen Voor een dergelijk systeem moet een gat in de grond worden geboord, vaak tussen 50 en 150 meter diep. De antivriesvloeistof warmt op naarmate de temperatuur hoger wordt. Het koelmiddel dat in het huis achterblijft, wordt in een tweede systeem verwarmd terwijl de vloeistof via een uitgangsgat terugkeert. De dure initiële investering van het systeem is verreweg het grootste nadeel.

Horizontale aardwarmtepompsystemen

Door zijn eenvoud is dit soort GSHP goedkoper dan een verticaal systeem. Net onder de vorstgrens moet een gat in de grond worden geboord om een horizontaal geothermisch systeem aan te leggen. Vervolgens worden spiralen in de aarde gemaakt door spoelen van buizen in te graven. Het koelmiddel van het tweede buizensysteem wordt verwarmd door een vloeistof die door het systeem wordt geleid. Door de geringere diepte van de installatie vereist dit systeem, ook al is het economischer, meer tuinruimte en wordt het beïnvloed door seizoensgebonden schommelingen.

Radiale of directionele boringen

Wanneer de woning niet kan worden aangepast, is een radiaal of directioneel geboord systeem een fantastisch alternatief. Bij dit GSHP-systeem worden de leidingen in kleine, schuine gaten gestoken die in de grond worden geboord. U kunt een GSHP-systeem installeren zonder tuinen, erven, gebouwen, enz. af te breken door gebruik te maken van gerichte of radiale boringen. De prijs van het systeem is vergelijkbaar met zowel verticale als horizontale systemen.

Wat is een lucht warmtepomp?

Luchtwarmtepompen (ASHP) gebruiken dampcompressietechnieken om warmte te produceren. Luchtwarmtepompen zijn een geliefde koolstofarme verwarmingsoplossing met tal van voordelen.

Ze verwarmen uw huis met behulp van buitenlucht. Compressor, condensor, expansieventiel en verdamper zijn de vier hoofdonderdelen van ASHP’s die ervoor zorgen dat het koelmiddel overgaat van vloeibare naar gasvormige toestand.

AIR SOURCE HEAT PUMPS
Hoe werken ze?

De warmte van de buitenlucht wordt geabsorbeerd door het koelmiddel dat door het systeem circuleert. Vervolgens verhoogt de compressor de druk door de warmte te verhogen. Deze warmere warmte wordt vanuit de condensor overgebracht naar de verwarmings- en warmwatercircuits van uw huis.

De mediumtemperatuurvloeistof stroomt vervolgens door het expansieventiel, waar het afkoelt terwijl de druk afneemt. Nadat de vloeistof is afgekoeld, wordt deze teruggevoerd om verder warmte uit de lucht op te nemen.

Radiatoren, vloerverwarming en huishoudelijk warm water kunnen allemaal met ASHP’s worden verwarmd. Deze apparaten worden lucht/water warmtepompen (A2W) genoemd. Ze zijn ook uitgerust met een elektrisch weerstandsverwarmingselement dat extra verwarmd water levert als er plotseling een grote hoeveelheid warm water nodig is (maar met een lager rendement).

 

Als alternatief kunnen lucht/lucht-warmtepompen worden gebruikt met luchtbronsystemen om de binnenlucht te verwarmen en te koelen (A2A). Deze vullen de voordelen van lucht-luchtsystemen aan door op dezelfde manier te functioneren als een airconditioner, terwijl ze de woning efficiënt verwarmen en koelen.

Garantieperiodes van warmtepompen

Normale warmtepompgaranties duren tussen de twee en drie jaar, hoewel er ook uitgebreide garanties beschikbaar zijn. Zo duurt een garantie voor de constructie van het systeem meestal ongeveer 10 jaar. Verschillende soorten bescherming worden ook aangeboden onder de zogenaamde Quality Assured Nationale Garanties. Daarnaast kunnen fabrikanten en installateurs verschillende aanvullende garanties bieden.

Onderhoud van warmtepompen

De gemiddelde warmtepomp gaat 15 jaar of langer mee. Bij goed beheer kan de levensduur oplopen tot 50 jaar.

Ze hebben wel regelmatig onderhoud nodig; jaarlijkse inspecties worden aangeraden, en een professionele installateur moet het systeem om de drie tot vijf jaar een beurt geven. Het kan ook nodig zijn de warmtepomp in de winter handmatig te ontdooien.

De installateur moet na de inspectie de staat van het systeem en eventuele toekomstige problemen schriftelijk vastleggen.

De Ground Source Heat Pump Association beweert dat, omdat er geen verplichte veiligheidsinspecties zijn, de onderhoudseisen uiterst minimaal zijn. Voordat het systeem wordt ingeschakeld, is het gebruikelijk om de pomp zelf, de externe leidingen, de elektronica en andere fittingen en elektrische componenten te controleren.

Plan een gratis afspraak in

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak in voor uw energiebesparende maatregelen, wij komen op zeer korte termijn langs om te kijken naar alle mogelijkheden.

Contact opnemen

U kunt ook contact met ons opnemen via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Stel hier uw vraag

Stel uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk via een E-mail beantwoorden.

Contact opnemen

U kunt uw vraag ook stellen via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Deze website maakt gebruik van cookies om volledig te kunnen functioneren en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik hiervan zoals omschreven in onze Cookieverklaring en Privacyverklaring.

Bedankt voor uw interesse!

Uw aanvraag is in goede orde ontvangen, we zullen hier binnen 24 uur op reageren.